ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหน่วยบริการแม่ข่ายแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น - 17:00 น จึงขอความร่วมมือให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 24 ก.ค. 2566 เวลา 15:48 น.
 29