ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบปบหระมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เส้นทางเลียบคันคลองชลประทาน)

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 น.
 32