ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER-LAY) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๐๓-๑๐ สายบ้านสันต้นฮัก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 10 ส.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
 60