ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก จำนวน ๙ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 15:50 น.
 68