ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยบริเวณแม่น้ำปิง ณ บ้านดงป่าลัน

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 16:01 น.
 26