ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 15:35 น.
 93