ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" ช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 เรื่องคือ สะอาดเพียงพอ ปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.
 363