ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี พ.ศ. 2565

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:44 น.
 7

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กำนันตำบลขี้เหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านใน โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี พ.ศ. 2565 สนับสนุนให้ครัวเรือนที่ยากจนในชนบท สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม มีความไม่ปลอดภัยในที่อยู่อาศัย เช่น พื้นบ้านผุพัง เสาเรือนโยกคลอน ฝาบ้าน หลังคา ห้องน้ำ ฯลฯ ชำรุดทรุดโทรม ได้ซ่อมสร้างบ้านให้มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ในตำบลขี้เหล็ก จำนวน 6 ครัวเรือน  โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขี้เหล็ก และเทศบาลตำบลจอมแจ้ง