ข่าวกิจกรรม

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมกับสมาชิกสภาฯ กำนันตำบลขี้เหล็ก ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเ...

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมปร...

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมการจัดทำแบบประเมินด้านการตรว...

จำนวน 1 - 10 จากทั้งหมด 27 บทความ