ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


logo เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ :    91 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ :    053-372192

โทรสาร :    053-372192

Email :    jomjang914@gmail.com

Facebook :    เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Website :    www.jomjang.go.th