ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

โดย Admin
 พุธ วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
 39

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ชำระได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเวลาราชการ
- ภาษีป้าย ชำระเดือน มกราคม - มีนาคม 2564
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระเดือน เมษายน 2564
***ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง***