ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:45 น.
 69

กิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการ ดังนี้

????1. พัฒนาสถานที่พระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง

????2. รับผู้ป่วยบ้านหนองโค้งสาง รพ. นครพิงค์

????3. ดำเนินการตกแต่งป้ายและประดับธง จำนวน 2 จุด

????4. รับผู้ป่วยบ้านร่ำเปิงส่ง รพ. แม่แตง

????5. นายกฯ รับมอบน้ำดื่ม

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบน้ำดื่มจากตัวแทนของ ส.ท.โอ๋ เมืองแกน ที่สนับสนุนน้ำดื่ม 20 แพค เพื่อนำไปใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ในนามเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอขอบคุณ ส.ท.โอ๋ เมืองแกน มา ณ ที่นี่ด้วย)

????6. ส่งน้ำ อุปโภคบริโภค ม.3บ้านดงป่าลันและวัดข่วงเปา ม.9 บ้านห้วยไร่

????7.ซ่อมไฟกิ่ง ม.8 บ้านปางเปาและม.9 บ้านห้วยไร่