ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 15:31 น.
 76

กิจกรรมวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการ ดังนี้

????กิจกรรมที่ 1.ซ่อมถนนสายคันคลองชลประทาน ม.4 บ้านหนองโค้ง และ ม.10 ทุ่งสีทอง

????กิจกรรมที่ 2.รับผู้ป่วย ม.10 บ้านทุ่งสีทองส่ง รพ. แม่แตง

????กิจกรรมที่ 3.รับผู้ป่วย ม.9 บ้านห้วยไร่

????กิจกรรมที่ 4. ส่งน้ำอุปโภคบริโภค วัดมะองค์นก ม.3 บ้านดงป่าลัน

????กิจกรรมที่ 5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และพนักงานจ้างเหมา (กองคลัง) ลงพื้นที่สำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 - หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก 1 ราย - หมู่ 8 ต.ขี้เหล็ก 1 ราย

????กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนทรายยาบให้กับศาลา อารามบ้านเหล่ายาว (ม.9 บ้านห้วยไร่)

????กิจกรรมที่ 7 ซ่อมไฟกิ่ง ม.8 บ้านปางเปา

????กิจกรรมที่ 8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(วันที่ 2) หมู่ 11 บ้านปงแสงทอง