ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 7 ก.ค. 2566 เวลา 16:24 น.
 62

กิจกรรมวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการ ดังนี้

1.แผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ทต.จอมแจ้ง

2.จัดโต๊ะหมู่และประดับธงผูกผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 103.คณะผู้บริหาร กองช่าง ทต. จอมแจ้ง ลงพื้นที่สำรวจท่อน้ำประปา ม.9 ห้วยไร่ (บ้านแม่ขิ)


4.รับผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้ออกซิเจน จาก.รพ.แม่แตง รับกลับบ้านบวกหมื้อ

5. ส่งน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ 3 บ้านดงป่าลัน