ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว ตามที่ได้รับหนังสือจากอำเภอแม่แตง ว่า ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประเภทคลิปวีดีโอ ดังคลิปนี้

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 11:38 น.
 21