ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ "เรื่องการออกให้บริการเก็บขนค่าขยะมูลฝอย" การออกให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 9 กันยายน 2565

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 2 ก.ย. 2565 เวลา 11:07 น.
 62