ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมประชาคมการบริหารจัดการขยะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน (ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย)

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 15:40 น.
 20