ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง - รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ - รับลงทะเบียน เด็กแรกเกิด - รับลงทะเบียน ผู้พิการ ติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เบอร์โทรติดต่อ 053-372192 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 16:19 น.
 36