ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก บริษัทไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(แม่มาลัย 1) ขนาดกำลังการผลิต 1.152 เมกะวัตต์

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 10 เม.ย 2563 เวลา 11:02 น.
 52