ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของเทศบาล/ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 11:58 น.
 22