ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.๑๙๒๗(บางส่วน) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๖ ราย และการเกษตร จำนวน ๕๕ ราย รวมจำนวน ๖๑ ราย

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 7 เม.ย 2565 เวลา 13:51 น.
 55