ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง เรื่อง ประชาสมัพันธ์แนวทางการให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ๕๐ หน่วย บนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-Social Welfare) ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 24 ก.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
 28