ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้นำรถน้ำออกพ่นละอองน้ำ ในถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพื่อลดและบรรเทาปริมาณหมอกควัน PM2.5

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 14:43 น.
 30