ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปางเปา หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เส้นทางซอย 10)

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 15:24 น.
 19