ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับการช่วยเหลือ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD)

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา 11:54 น.
 43