ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ก.)

โดย Admin
 พุธ วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:09 น.
 31