ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา 09:43 น.
 11