ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 13:50 น.
 8