ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปปงแสงอง หมู่ที่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ซอยหมูหัน-สวนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 17 เม.ย 2563 เวลา 09:57 น.
 151