ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.103-010 สายทางบ้านสันต้นฮัก หมู่ที่ 7 บ้านแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 15:24 น.
 105