ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๐๓-๐๕ สายบ้านทุ่งสีทอง-คลองชลประทาน บ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 14:06 น.
 21