ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER-LAY)สายบ้านแม่ขิ-เหล่ายาว ณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 17:14 น.
 49