ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกแม่น้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยบริเวณแม่น้ำปิง บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 16:16 น.
 42