ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โดย Admin
 พุธ วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 16:39 น.
 15