ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่รับผิดของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 16:46 น.
 21