ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:37 น.
 18