ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER-LAY)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.103-01 สายบ้านร่ำเปิง-บ้านแขะจาน หมู่ที่ 6 บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:45 น.
 17