ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยบริเวณแม่น้ำปิง ณ บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 12:20 น.
 51