ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนางมาลี มูลกิ่งแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านร่ำเปิง ถึงสามแยก หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล) ณ บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 9 ม.ค. 2566 เวลา 09:15 น.
 11