ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 16:42 น.
 11