ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ออกให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:20 น.
 58