ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 21 ต.ค. 2565 เวลา 16:01 น.
 19