ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER-LAY)สายบ้านแม่ขิ-เหล่ายาว ณ บ้านห้วยไร่

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 16:32 น.
 13