ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทร.053-372432

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 13:21 น.
 17