ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2564 โดยให้ใช้อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คงเดิม 4 ประเภท ปี 2565-2566 มีอัตราเท่าเดิม

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:26 น.
 9