ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจป้าย การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24 น.
 11