ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น) ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย)

โดย Admin
 พุธ วันที่ 19 เม.ย 2566 เวลา 09:49 น.
 21