ข่าวกิจกรรม

ประชุมการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:20 น.
 47

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง