ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายอินสอน โสภา นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 15:17 น.
 264