ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อฝากประชาสัมพันธ์(เสียงสปอต) เพื่อให้ความรู้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิดอุจฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 14:37 น.
 14